Anlæg

Samspil mellem praktik og viden baseret på forskning

Kontakt

Asbjørn Nyholt

Hortonom

Mobil: 4020 9613

an@nyholt.dk

 

Karin Normann

Hortonom

Mobil: 2481 8101

knp@nyholt.dk

Anlæg

Undgå at tage fatale kompromisser i anlægsfasen, der hævner sig senere!

 

Inden projekteringen af et nyt anlæg sættes i gang, er det vigtigt at kende det fundament, man skal arbejde ud fra. Det vil altid kunne svare sig at supplere den geotekniske undersøgelse med en kulturteknisk.

 

Forundersøgelse

En kulturteknisk forundersøgelse vil beskrive muldlagets beskaffenhed med teksturanalyse og indhold af plantenæringsstoffer m.m. Ligeledes vil dræningsbehovet blive belyst. Samlet giver det er et godt grundlag for den samlede projektering af projektet.

 

Vækstlag og dræning

Ofte er den oprindelige muld på stedet for lerholdig til at sikre en tilstrækkelig dræning af spillefalden. Spørgsmålet bliver derfor tit, om mulden kan modificeres eller om der skal indkøbes et nyt vækstlag.

 

Hjælp til bygherre

Komplikationer i en anlægsfase kan let opstå, hvis ikke bygherre tydeligt har defineret kvaliteten af det ønskede anlæg. Er der tale om et stadion i superligaen eller en træningsbane i et lille landsogn? Det er langt fra altid, kvaliteten er beskrevet tydeligt. Her indgår vi gerne som sparingspart.

 

Problemløsning

Når tingene først er gået i hårknude og problematiske områder på anlægget bare ikke vil fungere, tilbyder vi et par friske øjne og en god del erfaring til at analysere problematikken og klarlægge årsagssammenhænge.

Iagttagelser dokumenteres i en rapport sammen med løsningsmodelle.

 

Mere viden - læs her!

Et samarbejde mellem Herning, Odense og Slagelse Kommuner førte frem til 2 artikler om anlæg af boldbaner:

Grønt Miljø 2016-3: Boldbaner uden anlægsfejl

Grønt Miljø 2016-5: Banen skal hvile på en grøn faglighed

Gl. Nyborgvej 61 · DK-5772 Kværndrup · Tlf. +45 6227 2292 · Mobil +45 4020 9613 · an@nyholt.dk