Golf

Golf - græspleje

Definer dine mål for den langsigtede pleje

 

Hotline

Det er en støtte i det daglige arbejde at have en fast sparringspartner, at spille bold op ad. Vi kan lave en aftale, hvor vi løbende drøfter problemstillinger over telefonen.

 

Sparring græspleje

Står du med ansvaret for drift og pleje af en golfbane, tilbyder vi at indgå som en løbende sparringspartner. Vores rådgivning er bygget op omkring et eller flere besøg på banen.

Vi kan også vi lave en aftale, hvor vi løbende diskuterer problemstillinger over telefonen.

 

Problemløsning

Når tingene først er gået i hårknude og problematiske områder på banen bare ikke vil fungere, tilbyder jeg et par friske øjne og en god del erfaring til at analysere problematikken og klarlægge årsagssammenhænge. Iagttagelser dokumenteres i en rapport sammen med løsningsmodeller.

 

Faglig udvikling

Med baggrund i besøg på din bane og den aktuelle problemstilling diskuterer vi forskellige teorier og erfaringer. En sparring, som udfordrer dit standpunkt og samtidig, bringer processen videre. Der kan både være tale om græstekniske, anlægsmæssige eller organisatoriske emner.

 

Plejeplaner

En nedskrevet plejeplan, med definerede mål for de kommende års arbejde, er en stor hjælp til at sikre kontinuitet i arbejdet. En nødvendig forudsætning er, at baneudvalget/bestyrelsen inddrages, når målsætningen for det langsigtede arbejde skal fastlægges.

• Hvad er udgangspunktet?

• Hvad er målet?

• Hvordan kommer vi derhen?

Samspil mellem praktik og viden baseret på forskning

Kontakt

Asbjørn Nyholt

Hortonom

Mobil: 4020 9613

an@nyholt.dk

 

Karin Normann

Hortonom

Mobil: 2481 8101

knp@nyholt.dk

Gl. Nyborgvej 61 · DK-5772 Kværndrup · Tlf. +45 6227 2292 · Mobil +45 4020 9613 · an@nyholt.dk