Kommune

Kommune - græspleje

Der er god økonomi i at differentiere plejen

 

Hotline - løbende sparring

Står du med drift og pleje af kommunens idrætsanlæg, tilbyder vi at indgå som en løbende sparringspartner. Vores rådgivning er bygget op omkring et eller flere besøg på anlægget. Vi kan også lave en aftale, hvor vi løbende diskuterer problemstillinger over telefonen.

 

Støtte til bestiller

Sidder du som bestiller af driftsydelser på boldbaner og har behov for neutral faglig sparing, står vi til rådighed med erfaring og viden, der kan hjælpe dig videre.

 

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering af udvalgte idrætsanlæg rundt i kommunen er en god platform til at prioritere plejen af boldbaner. Der er god økonomi i at differentiere plejen og opstille plejegrupper, der tager hensyn til de enkelte baners opbygning og brug.

Vi hjælper med at skabe overblik over både plejetiltag og økonomi.

 

Kursusdag i marken

Besøg på 6-8 baner (efter jeres valg) bruges til en kursusdag i marken, hvor relevante interessegrupper kan deltage (max. 15 personer). En bred inddragelse er med til at opbygge en fælles faglig platform og skabe et medejerskab til den fremtidige pleje. Græspleje diskuteres ud fra dagens eksempler.

Jeg laver parallelt de nødvendige registreringer til en tilstandsrapport.

 

Brugermøder

Pleje af idrætsfaciliteter sker i krydsningsfeltet mellem brugerne og den bevilgende myndighed – til tider et brændpunkt!

Åbenhed og dialog med både brugere og det politiske niveau giver arbejdsro og fremtidssikrede løsninger. Situationer hvor et neutralt fagligt indspark kan virke forløsende.

 

Vildeng og naturgræs

Jordens frugtbarhed afgør i det lange løb udtrykket på arealer med naturgræs eller vildeng. Hvad er chancen for et let blomsterflor med flaksende sommerfugle i sommerbrisen kontra et ufremkommeligt terræn med tidseler, brændenælder mm?

Vi hjælper gerne med at vurdere de lokale vækstvilkår og drøfte artsvalg og plejestrategi.

Samspil mellem praktik og viden baseret på forskning

Kontakt

Asbjørn Nyholt

Hortonom

Mobil: 4020 9613

an@nyholt.dk

 

Karin Normann

Hortonom

Mobil: 2481 8101

knp@nyholt.dk

Gl. Nyborgvej 61 · DK-5772 Kværndrup · Tlf. +45 6227 2292 · Mobil +45 4020 9613 · an@nyholt.dk