Stadion

Stadion - græspleje

Det kræver sin mand, at holde fokus og skabe kontinuitet i det daglige arbejde

 

Sparring græspleje

Står du med ansvaret for drift og pleje af et stadion, tilbyder vi at indgå som en løbende sparringspartner. Vores rådgivning er bygget op omkring besøg på anlægget.

Vi aftaler, hvor omfattende arbejdet skal være og om der skal indgå et eller flere besøg.

 

Hotline

Det er en støtte i det daglige arbejde at have en fast sparringspartner, at spille bold op ad. Vi kan lave en aftale, hvor vi løbende drøfter problemstillinger over telefonen.

 

Projekt 'BEDRE BANER'

DivisionsForeningen satte Projekt Bedre Baner i søen i 2013. Asbjørn Nyholt arbejdede som koordinator på projektet, for at sikre bindeleddet fra de faktuelle test (udført af Proleisure) til den konkrete pleje uden på stadionbanerne. Læs opsummering i Grønt Miljø 8/oktober 2016.

 

Plejeplaner

Med baggrund i regelmæssige besøg og analyser af de aktuelle forhold, opstiller vi mål for plejen i den kommende periode. En nedskrevet plejeplan skaber kontinuitet i det daglige arbejde og sikrer, at plejeopgaverne passes ind i kampplanen. Der er normalt behov for 3-4 besøg over sæsonen.

 

Problemløsning

Når tingene først er gået i hårknude og problematiske områder på anlægget bare ikke vil fungere, tilbyder vi et par friske øjne og en god del erfaring til at analysere problematikken og klarlægge årsagssammenhænge. Iagttagelser dokumenteres i en rapport sammen med løsningsmodeller.

 

 

 

 

Samspil mellem praktik og viden baseret på forskning

Kontakt

Asbjørn Nyholt

Hortonom

Mobil: 4020 9613

an@nyholt.dk

 

Karin Normann

Hortonom

Mobil: 2481 8101

knp@nyholt.dk

Gl. Nyborgvej 61 · DK-5772 Kværndrup · Tlf. +45 6227 2292 · Mobil +45 4020 9613 · an@nyholt.dk