Analyser og test

Faktuelle data kvalificerer din beslutning

Græstælling

Ud fra fotos taget over nåleramme på greens, opgør vi fordelingen af græsarter, mos og ukrudt.

Svampe - identifikation

Identifikation af svampesygdomme. Kend din skadegører, inden du lægger strategi for bekæmpelse.

Bladanalyse - Næringsstoffer​

En bladanalyse viser om græsset kan optage de nødvendige næringsstoffer. Prøven tager kun få dage.​

Kend din skadegører, inden du lægger strategi for bekæmpelse.

​Jord - Næringsstoffer

​Vækstjordens indhold af plantenæringsstoffer. Gødningsplan med produkter fra din leverandør.

Jord - Saltbelastning

​​Vej - og havsalt eller overgødskning kan nedsætte jordens frugtbarhed.

Jord - sammensætning

​​Jordens sammensætning definerer dens frugtbarhed og drænende evne. 

En jordprøve afslører om vækstjorden indeholder de rette mængder af næringsstoffer.

Jord - komprimering

Hvor tæt er jorden lejret (komprimeret) afgør om rødder kan gro og om vand kan sive ned. ​

​Vandinfiltration

Hvor mange mm vand/time en jord kan infiltrerer afspejler vækstjordens sammensætning og lejring. ​

Glødetab

Spilleegenskaberne, specielt i de våde sæsoner, er afgørende påvirket af mængden af organisk materiale i toppen af vækstlaget. ​

De øverste 2 cm af vækstlaget  bruges ofte til en glødetabsanalyse.​

Banetest - Green

​Du får agronomiske grunddata fra tre greens (opdelt i tre testzoner) som baggrund for din langsigtede IPM-strategi med mulighed for opfølgning med års mellemrum.

Banetest - Stadion

​​En komplet test består af 22 parametre gentaget i 6 zoner på stadionbaner efter tilstandskravene i LIGA- BANETEST gældende for den danske Superliga. 

Banetest  - Boldbane

​​Testpakke til breddebaner kan tilpasses efter lokale behov. En tilstandsvurdering stiller diagnosen på banen og kommer med et oplæg til afhjælpning.

Måling af overfladens planhed med 3 meter retskede.

Forundersøgelse - anlæg

Hvad enten du er rådgivende ingeniør eller bygherre kan vores specialviden om definering af kvalitet, vurdering af jordbundsforhold eller løsningsmodeller understøtte projekteringen.  ​

​Timepris eller tilbud

Mange opgaver løses på baggrund af et tilbud eller overslag, men vores ydelse kan også leveres på medgået tid. ​

Takster​

  • Konsulenttime: 985 DKR pr. time, minimum 0,5 time
  • Kørsel: 3,52 DKR pr. kørt kilometer og 480 DKR/time medgået tid

 Ved nyanlæg af boldbaner understøtter en forundersøgelse rådgiver og bygherre i projekteringsfasen. 

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje