Banetest - Boldbane​

Testpakke til breddebaner kan tilpasses efter lokale behov. 

En tilstandsvurdering stiller diagnosen på banen og kommer med et oplæg til afhjælpning.
 

Test af fodboldbaner

Pris i DKR excl. moms​

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering har til formål af undersøge, hvad der er årsagssammenhæng til en given problemstilling på fx en boldbane. Vi stiller diagnosen og kommer med oplæg til teknisk afhjælpning af problemet.​ Vækstlaget og overkant af råjorden vurderes flere steder på arealet ved håndgravning af profiler og håndboring ned i råjorden. En række analyser kan understøtte vores visuelle vurdering af plantevækst og jordforhold.​

Priseksempel
18.000,-
indhent tilbud

Banetest

Indholdet af banetesten tilpasses efter den problemstilling du står i. De udvalgte testparameter udføres typisk i tre faste testzoner pr. bane. Målingen af hver parameter indplaceres på 5-trinsskala.

Testen kan blandt andet bestå af: Planhed, hårdhed, plantedække, mængde af græsukrudt, tokimbladet ukrudt, vandinfiltration, fugtighed i vækstlaget i to dybder, roddybde, klippehøjde mv.

Priseksempel
1 dag, 4 baner + testrapporter
14.500,-

Indhent tilbud

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje