Banetest - Green​

Ved at måle agronomiske data årligt eller med års mellemrum, har du mulighed for at følge og dokumentere effekten af jeres pleje af greens. Typisk følger vi udviklingen på tre udvalgte greens på en 18. hulbane.

Vi tester for 20 egenskaber, hvoraf de 17 testes i 3 testzoner på hver green. Det vil sige, at vi både ser på variationen indenfor den samme green og mellem greens.

Testen tager lidt under 2 time pr. green forudsat at greenen er lukket og at vi har hjælp fra en person. Testen afsluttes med en konsultation, hvor vi drøfter de foreløbige resultater og sammenholder dem med aktiviteter og aktuel pleje af green.

Testen på din bane bør tages på samme tidspunkt og på samme greens år efter år. Gode tidspunkter til test er midt i juni og sidst i november. 

Banetest Green

Pris i DKR excl. moms​

Banetest - Green

Vi tester 20 parametre, på tre greens med 3 testzoner pr. green.

  • ​Hårdhed, glødetab (0-2 cm), vandinfiltration
  • ​Synlig aktivitet af svampe, identifikation af svampe
  • ​Dækningsgrad og artssammensætning (græs, mos, alger)
  • ​Effektiv roddybde, ukrudt og skadedyr
  • ​Morgensol, middagssol, læforhold

​Testresultater samles i kort overskuelig rapport sammen med foto og registreringer opsummeret i en risikovurdering.

Priseksempel
14.200,-

Indhent tilbud


Banetest tilpasset

Indholdet af banetest kan tilpasses efter den problemstilling du står i. De udvalgte paramete kan testes en gang per green eller greenen opdeles i tre testzoner.

Testen kan blandt andet bestå af: 

  • Måling af glødetab, hårdhed, artssammensætning målt med nåleramme evt. suppleret med måling af vandinfiltration eller bladanalyser.

Priseksempel
9.300,-

Indhent tilbud


Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje