Analyser - bladanalyser

En analyse af afklip viser græsplantens næringsstatus

​Analyserne er med til at finjustere din egen fornemmelse af græsset vækst. Er planten velforsynet med alle næringsstoffer? Er græsset kraftigt eller moderat gødsket? Mange af hærdningsprocesserne i eftersåret er styret af plantens næringsstatus.

Sådan tager du en bladprøve

  • Vælg greens eller dele af stadion, der repræsenterer forskellige vækstvilkår f.eks. fuld sol kontra skygge.
  • Arealet skal være fri for topdressing eller nedfaldne blade.
  • Klip arealet i rene bokse og bland godt rundt og udtag en repræsentativ prøve af afklippet.
  • Fyld ca. 2 dl afklip i en tæt lukket frysepose eller fyld det i en bøtte til jordprøver.

​Vigtigt - Rent afklip direkte fra boksen

​Bladanalyser

Pris i DKR excl. moms​

Bladanalyse

Næringsindhold i % af tørstof (% i TS). Kvælstof, Fosfor, Kalium, Calcium, Magnesium, Svovl, Jern, Mangan, Zink, Kobber, Bor.

De enkelte næringsstoffer angives relativt i forhold til indholdet af kvælstof.

1-3 prøver 450,- pr. prøve
​4-6 prøver 360,- pr. prøve
​Over 7 prøver 295,- pr. prøve​

Kommentering

For håndtering og vejledning faktureres minimum 0,5 time

985,- pr. prøve

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje