Forundersøgelse - Anlæg​

​Når en ny boldbane skal anlægges, tilbyder vi i samspil med bygherre at definere kriterier for den ønskede kvalitet af det færdige anlæg. Mange misforståelse kan ryddes af vejen, ved ikke blot at tale om, at ”der skal bygges en boldbane.”

Et andet spørgsmål er, om den udvalgte lokalitet er egnet til en boldbane? Er der behov for dræning? Er mulden egnet til formålet? Skal der laves jordforbedring eller indkøbes et vækstlag? Det er de spørgsmål som en forundersøgelse svarer på. Typisk laver vi forundersøgelsen i underleverance til det projekterende ingeniørfirma.   

Forundersøgelse

Pris i DKR excl. moms​

Forundersøgelse

Vi undersøger vækst- og dræningsforhold på den tiltænkte lokalitet for de nye boldbaner. Vækstlaget og overkant af råjorden undersøges flere steder på arealet ved håndgravning af profiler og håndboring ned i råjorden. Antallet af profiler og antallet af analyser tilpasses variationen på det pågældende areal.

Vi opstiller retningslinjer for vækstlagsforbedring og drænintensitet mv.

En række analyser understøtter vores visuelle vurdering af vækstvilkår og dræningsforhold:

  • ​Måling af muldtykkelsen og beskrivelse af lagfølger
  • ​Prøver af mulden til teksturanalyse, sigteanalyse og analyse for næringsstoffer
  • ​Referencemåling af vandinfiltration på overfladen
  • ​Referencemåling af tørrumvægt i mulden

Undersøgelsen kan udvides med håndboring ned i overkanten af råjord for at udtage prøver af råjord til tekstur- og sigteanalyse og for at vurdere råjordens drænende evne. En vurdering der kan supplere de geotekniske boringer. ​

Priseksempel
30.000,-

Hent tilbud​

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje