Glødetab​

​Spilleegenskaberne, specielt i de våde sæsoner, er afgørende påvirket af mængden af organisk materiale i toppen af vækstlaget.

Kom godt i gang!

Golf - greens

  • Du vælger fx 3-4 greens ud, som du følger årligt.
  • ​Prøver skal tages på samme måde og tid hvert år.
  • ​Prøven du sender til analyse, består af mindst 4 gerne 12 nedstik.
  • ​Udtag prøven ca. 1/3 inde fra randen af green mod centrum, fx klokken 3, 6, 9 og 12.
  • ​Håndter prøverne forsigtigt, så jorden ikke drysser af.
  • ​Skær prøven af 20 mm nede og fjern samtidig netop græsdelen.
  • ​De små cigarstumper, samles i prøveemballagen.
  • ​Laboratoriet skal typisk bruge en deciliter til analyse​

Stadion

På et stadion tager du prøver af de øverste 4 cm af vækstlaget, hvor græsset lige netop skæres fra. Hvis du tager prøverne på faste steder rundt på banen og på samme årstid, kan resultatet af plejen følges. Se i øvrigt vejledningen for greens.​

​Jordprøver

Pris i DKR excl. moms​

Glødetab

Procentindhold af organisk materiale (humus, filt mv.) bestemt ved glødetab.

520,- pr. prøve (1-3 stk.  )

415,- pr. prøve (4-10 stk.)

Prøveudtagning

Vi kommer gerne ud og udtager prøverne for dig. 

Indhent tilbud

Kommentering

For håndtering og vejledning minimum 0,5 time

985,- pr. prøve

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje