Jord - Komprimering​

Ringe vækst og/eller dræning skyldes i mange tilfælde komprimering af jorden. Man kalder det også traktose. Det vil sige, at jordens nyttige struktur af grove porer er blevet mast sammen. Det trænede øje kan vurdere, hvor tæt en jord er komprimeret og man kan understøtte vurderingen med at stikke et penetrometer ned i jorden.

Bestemmelse af Tørrumvægt

Vi tilbyder at udtage intaktprøver i metalcylindre for bestemmelse af tørrumvægt angivet i g/cm3. Vi skal udtage prøven på stedet. Ofte indgår tørrumvægt som en del af den samlede vurdering af en problemstilling.​

​Jordprøver

Pris i DKR excl. moms​

Tørrumvægt

1 prøve = gennemsnit af 3 intaktprøver.

Hertil kommer pris for arbejdstid og transport

480,- pr. prøve

Prøveudtagning

Vi udtager prøven på stedet. 

Indhent tilbud

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje