Jord - Saltbelastning​

Jordprøven bliver analyseret for jordens indhold af klorid, natrium og/eller jordens samlede indhold af salte (ledningstallet). Hvis du er usikker, hjælper vi gerne med at vælge den analysepakke, du har brug for.

  • ​Registrering af prøverne udfylder du på skemaet, du kan hente her
  • ​Prøverne sendes sammen med udfyldt registreringsskemaet til:
  • Nyholt ApS, Ravnekærlund 162, 5800 Nyborg
  • ​Prøveæsker kan du rekvirere eller du kan sende prøverne i omhyggeligt mærkede fryseposer (2 deciliter jord).
  • ​Svartid for analysen er normalt 2½ uge.
  • Ud fra analyseresultat kommer vi med en vurdering af vækstforholdene.

Tips!

Hvis der er tale om vækstproblemer, kan du med fordel tage flere jordprøver. Både fra områder med god vækst og områder med ringe vækst. Det giver os mulighed for at afgøre, om vækstproblemerne har med saltpåvirkning at gøre. 

​Jordprøver

Pris i DKR excl. moms​

Saltanalyse

Nat og Clt (påvirkning af natriumklorid)

595,- pr. prøve

Ledningstal

Jordens samlede indhold af salte

390,- pr. prøve

Kommentering

For håndtering og vejledning minimum 0,5 time

985,- pr. prøve

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje