​Jord - Sammensætning

Jordprøven bliver analyseret for jordens indhold af forskellige partikelstørrelser. ​

Teksturanalysen giver viden om prøvens jordtype fx lerjord eller sandjord. Indholdet af humus fortæller om muldens frugtbarhed, og hvis den er lav, om der er tale om en råjord. Sigteanalysen skal du vælge, hvis du har behov for at beskrive jorden helt ned i detaljen. Hvis du er usikker, hjælper vi gerne med at vælge den analysepakke, du har brug for.

​Kom godt i gang!

  • ​​Registrering af prøverne udfylder du på skemaet, du kan hente her
  • ​Prøverne sendes sammen med udfyldt registreringsskema til: Nyholt ApS, Ravnekærlund 162, 5800 Nyborg
  • ​Prøveæsker kan du rekvirere eller du kan sende prøverne i omhyggeligt mærkede fryseposer (1 liter).
  • ​Svartid for analysen er normalt 2½ uge.
  • ​Ud fra analyseresultat kommer vi med en vurdering af vækstforholdene

TIPS

Hvis der er tale om vækstproblemer, kan du med fordel tage flere jordprøver. Både fra områder med god vækst og områder med ringe vækst. Det giver os mulighed for at afgøre, om vækstproblemerne har med jordens sammensætning at gøre.​

​Jordprøver

Pris i DKR excl. moms​

Teksturanalyse

Vægtprocent: Humus, ler, silt, finsand og grovsand

690,- pr. prøve

Sigteanalyse

Fordeling af partikelstørrelse op til 2,0 mm. Husk 1 liter jord pr. sigteanalyse. 

965,- pr. prøve

Kommentering

For håndtering og vejledning minimum 0,5 time

985,- pr. prøve

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje