Golf - græspleje​

Banebesøg og sparring

Står du med ansvaret som chefgreenkeeper, tilbyder vi at indgå som en løbende sparringsparter. Fokus er den langsigtede græspleje. Vores rådgivning er bygget op omkring besøg på banen (1-5 pr. år). Ved besøget tager vi afsæt i banes aktuelle tilstand, brug og pleje, når vi drøfter plejen for den kommende periode. I en kort rapport dokumenterer vi med fotos og iagttagelser baggrunden for de besluttede indsatsområder.

Diagnosticering af svampe

Det er afgørende at kende sin skadegører inden der lægges strategi for bekæmpelse. Vi tilbyder identifikation af svampesygdomme.
​​

Læs mere om svampe – identifikation >

Hotline

Vi kan lave en aftale, hvor vi løbende diskuterer problemstillinger over telefon eller e-mail.

Det er afgørende at kende sin skadegører inden der lægges strategi for bekæmpelse. ​

PROBLEMLØSNING

Når tingene først er gået i hårdknude og et område på anlægget bare ikke vil fungere, tilbyder vi et par friske øjne og en god del erfaring til at analysere problematikken og klarlægge årsagssammenhænge. Iagttagelser dokumenteres i en rapport sammen med løsningsmodeller.

Klubmøder

​En god forståelse mellem medlemmer og driften kombineret med en tydelig ansvarsfordeling danner basis for en god bane og rationel drift. Et fagligt oplæg efterfulgt af svar på alverdens spørgsmål virker ofte forløsende.

Analyser og Test

​Data kvalificerer beslutninger, når den langsigtede banepleje skal fastlægges. Det kan være alt fra identifikation af et svampeangreb, måling af glødetab eller BANETEST-GREEN.

Læs mere om analyser og test her>

Udtagning af prøve til måling af glødetab i de øverste 2 cm af vækstlaget. ​

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje