Kommune

Støtte til bestiller

Hjælp til kvalitetsbeskrivelser, problemløsning, tilsyn eller som løbende sparringspart (hotline) kan være en støtte til dig som bestiller i en presset hverdag. En standardiseret BANETEST kan være med til at dokumentere udviklingen over år.
Læs mere om analyser og test >


HOTLINE - løbende sparring

Vi kan lave en aftale, hvor vi løbende diskuterer problemstillinger over telefonen.

Kursusdag i marken

En kursusdag i marken er med til at opbygge en fælles faglig platform og skabe et medejerskab til plejen. Græspleje diskuteres ud fra dagens eksempler. Vi kan besøge 6-8 baner/anlæg på en dag. Jeg kan samtidigt lave registreringer til tilstandsrapporter, som kan bruges til at drøfte den fremtidige banepleje.

En kursusdag i marken er med til at opbygge en fælles faglig platform.​

Analyser og test

Vi kan hjælpe med udtagning af jordprøver, analyser og opsætning af gødningsplan tilpasser jordtype og slitage.
Læs mere om analyser og test >

Brugermøder

​​En god forståelse mellem brugergrupper og driftsenheden kombineret med en tydelig ansvarsfordeling danner basis for gode baner og rationel drift. Et fagligt oplæg og efterfulgt af svar på alverdens spørgsmål virker ofte forløsende. 

Tilstand og pleje

​En tilstandsvurdering af udvalgte idrætsanlæg rundt i kommunen er en god platform til at prioritere plejen af boldbaner. Der er god økonomi i at differentiere plejen og opstille plejegrupper, der tager hensyn til de enkelte baners opbygning og brug.

Analyser og test - Måling af overfladens planhed med  3 meter retskede.

Problemløsning

​Når tingene først er gået i hårdknude og et områder på anlægget bare ikke vil fungere, tilbyder vi et par friske øjne og en god del erfaring til at analysere problematikken og klarlægge årsagssammenhænge. Iagttagelser dokumenteres i en rapport sammen med løsningsmodeller.

​Event-arealer

​Vi tilbyder to ydelser til event-arealet:

  • Plejeplaner til slidudsatte græsarealer er vores kerneydelse. Opfølgende besøg, hvor effekten af pleje af vækstlag og græs følges, har vist sin effekt.
  • Ind- og udtjekning af græsarealer før og efter arrangementer kan vi varetage. Kravet til eventarrangører er ofte, at benyttede arealer afleveres tilbage som modtaget. Det kan vi følge op på!

Vildeng og naturgræs

​Jordens frugtbarhed afgør i det lange løb udtrykket på arealer med naturgræs eller vildeng. Vi hjælper gerne med at vurdere de lokale vækstvilkår og drøfte artsvalg og plejestrategi.

Når tingene er gået i hårdknude, tilbyder vi et par friske øje til at analysere problematikken. ​

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje