Rådgiver

Forundersøgelse

Når en ny boldbane skal anlægges, tilbyder vi i samspil med bygherre at definere kriterier for den ønskede kvalitet på det færdige anlæg. Et andet spørgsmål er, om den udvalgte lokalitet er egnet til en boldbane? Er der behov for dræning? Er mulden egnet til formålet? Det er de spørgsmål som en forundersøgelse svarer på. Typisk laver vi forundersøgelsen i underleverance til den projekterende ingeniør.

Mere om forundersøgelse >

​Underrådgivning

​Vores specialviden om græs til spilleflader, vækstlag, dræning, årsagssammenhænge og banedrift mv har været med til løfte mange projekter. Vi bidrager gerne med vores kerneviden som underleverance til dit projekt.

Er den udvalgte lokalitet egnet til en boldbane?​

Kvalitetssikring

Under realisering af projekter kan teknisk målinger eller et sæt friske øjne udefra være med til at dokumenterer kvaliteten og styrke det færdige resultat.

Problemløsning

​Når tingene først er gået i hårdknude og et område på anlægget bare ikke vil fungere, tilbyder vi et par friske øjne og en god del erfaring til at analysere problematikken og klarlægge årsagssammenhænge. Iagttagelser dokumenteres i en rapport sammen med løsningsmodeller.

Vækstlag og dræning

​Ofte er den oprindelige muld på stedet for lerholdig til at sikre en tilstrækkelig dræning af spillefladen. Spørgsmålet bliver derfor tit, om mulden kan modificeres eller om der skal indkøbes et nyt vækstlag. 

Mere videN

Et samarbejde mellem Herning, Odense og Slagelse Kommuner førte frem til 2 artikler om anlæg af boldbaner:​

Når tingene er gået i hårdknude tilbyder vi et par friske øjne til at analysere problematikken.​

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje