Stadion

Banebesøg og sparring

Står du med ansvaret for drift og pleje af et stadion, tilbyder vi at indgå som en løbende sparringsparter. Vores rådgivning er bygget op omkring besøg på anlægget (1-5 pr. år). Ved besøget tager vi afsæt i stadionbanens aktuelle tilstand, brug og pleje, når vi drøfter plejen for den kommende periode. I en kort rapport dokumenterer vi med fotos og iagttagelser baggrunden for de besluttede indsatsområder.

​Problemløsning

​Når tingene først er gået i hårdknude og et område på anlægget bare ikke vil fungere, tilbyder vi et par friske øjne og en god del erfaring til at analysere problematikken og klarlægge årsagssammenhænge. Iagttagelser dokumenteres i en rapport sammen med løsningsmodeller. 

Hotline

Vi kan lave en aftale, hvor vi løbende diskuterer problemstillinger over telefon eller e-mail.

Står du med ansvaret for drift og pleje af et stadion, tilbyder vi at indgå som en løbende sparringspartner.​

Planer om omlægning

Hvad enten du er stadionejer eller rådgivende ingeniør kan vores specialviden om definering af kvalitet, vurdering af jordbundsforhold eller løsningsmodeller understøtte beslutningsprocessen inden omlægning.

​Analyser og test

Data kvalificerer beslutninger, når den langsigtede banepleje skal fastlægges. Det kan være alt fra græsplantens optag af næringsstoffer, spillefladens vandinfiltration til en komplet BANETEST.

Læs mere om analyser og test her>

En analyse af jordens indhold af næringsstoffer danner baggrund for en gødningsplan. ​

Golf - stadion - boldbaner

​Græskonsulent Asbjørn Nyholt henvender sig til dig, der har behov for uvildig rådgivning om professionel græspleje